Vyberte stránku

Ostatní

….

Klientům pomáhám řešit jejich rodinné záležitosti v souvislosti s uspořádáním majetkových vztahů a poměrů, tak, aby odpovídaly jejich představě a současně byly v souladu s platnou právní úpravou, včetně úkonů pro případ smrti – např. sepis obsahu vlastnoruční závěti či vydědění. Tzv. holografní závěť je nejjednodušší formou uplatnění vůle zůstavitele pro případ smrti, neboť pro platné účinky této závěti je nutné pouze její sepsání a podepsání vlastní rukou. Správně sepsaná závěť pak eliminuje riziko její částečné či úplné neplatnosti z důvodů právních vad.

Poskytuji též služby spojené se založením družstva a jeho zápisem do obchodního rejstříku (při účasti notáře na ustavující členské schůzi), včetně návazných úkonů spojených např. s privatizací obecních domů či bytů a převody bytů do vlastnictví členů družstva a nájemců bytů, rovněž tak služby při založení či změnách ve společenství vlastníků jednotek, jakož i při založení spolků, včetně záležitostí s tím spojených a zápisů do veřejného rejstříku.

Dále poskytuji právní zastoupení ve všech fázích trestního řízení, včetně zastoupení jako osoby poškozené.

 

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907