Vyberte stránku

 

JUDr. Martina Janečková

Advokátka s více než 20 letou praxí

Cílem Advokátní kanceláře JUDr. Martina Janečková je zajištění kvalitních, včasných a komplexních právních služeb.

Nabízím profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost.

Respekt a úcta ke klientovi je pro mě samozřejmostí, stejně jako maximální snaha o dosažení práv klienta.

Profil

JUDr. Martina Janečková vystudovala Právnickou fakultu MU v Brně. Absolvovala v roce 1993.

V letech 1993 – 1996 vykonala praxi advokátní koncipientky, po složení advokátní zkoušky působí od roku 1996 jako samostatná advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod č. 4214.

Poskytuji právní služby ve všech základních oblastech práva, zejména práva občanského, obchodního, rodinného. Svým klientům poskytuji komplexní služby – od konzultací, připomínek a rozborů jejich smluvních vztahů přes zpracování a vyhotovení smluv a dokumentů, potřebných pro daný pravní vztah, např. smlouvy kupní, darovací, nájemní, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení či zprostředkovatelské, smlouvy o vypořádání vlastnických či spoluvlastnických vztahů, vždy vše s důrazem na zajištění právního postavení a ochrany klienta.  V případě sporů zastupuji klienty v soudních řízeních, ve spolupráci s exekutorskými úřady zajišťuji vymáhání pravomocných pohledávek.

V případě převodů bytů, nemovitostí či majetkových vypořádání zajišťuji klientům kompletní právní služby (jednáni o podminkách a obsahu smlouvy, sepis smlouvy, včetně ověření pravosti podpisů účastníků, vyhotovení návrhu na vklad smlouvy do katastru nemovitostí, advokátní úschova finančních prostředků na zvláštních úschovních účtech – viz zaměření Nemovitosti a Advokátní úschova).

Poskytuji též služby bytovým družstvům, společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) či spolkům v záležitostech spojených se založením, zápisy do veřejného rejstříku či změnami dokumentů.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907