Vyberte stránku

Služby

….

Občanské právo

Občanskoprávní smlouvy, závazkové právo, zastupování před soudy, vymáhání pohledávek včetně výživného, převody nemovitostí, advokátní úschova…

více

Nemovitosti

Smlouvy kupní, směnné, darovací, zástavní, smlouvy o věcných břemenech, smlouvy o vypořádání spoluvlastnictví, zastupování či součinnost v řízení před katastrálním úřadem, zastupování ve sporech o určení vlastnictví či o vypořádání…

více

Advokátní úschova

Garance úspěšného obchodu – úschova finančních prostředků či listin vylučující riziko jedné či druhé smluvní strany při plnění smlouvy…

více

Rodinné právo

Rozvody manželství, rozpady partnerských vztahů, vypořádání, výživné, styky rodičů či prarodičů s nezletilými…

více

Obchodní a korporátní právo

Sepis či konzultace obchodněprávních smluv, vymáhání peněžních pohledávek a jiných nároků, zastoupení v soudním i exekučním řízení. Obchodní společnosti a družstva, řízení před rejstříkovým soudem.

Pracovní právo

Právní poradenství a zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů, např. spory o neplatné rozvázání pracovního poměru, o náhradu škody apod…

více

Exekuce

Vymáhání pravomocných pohledávek či jiných povinností …

více

Ostatní

Služby spojené se založením družstva, SVJ, spolků, včetně změn a úprav stanov, zápisy do veřejného rejstříku.
Obhajoba v trestním či přestupkovém řízení. Zastoupení osoby poškozené.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907