Advokátní úschova

….

Advokátní úschova je bezpečnou a klienty vyžadovanou službou pro zdárný průběh věci, ať již v případě převodů nemovitostí, či jiných finančních záležitostí mezi stranami, vyžadujícími garanci řádného splnění smlouvy za podmínek dohodnutých klienty. Vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující neriskuje předání peněz prodávajícímu před nabytím vlastnictví vkladem smlouvy do katastru nemovitostí, či v případě smluv obchodních před zápisem do obchodního rejstříku apod. Výplata peněz oprávněnému je vždy provedena až tehdy, jsou-li splněny jak zákonné předpoklady, tak dohodnuté podmínky. Advokátní úschova je realizována výlučně a vždy na základě písemné smlouvy mezi advokátem a účastníky, finanční prostředky klientů jsou vedeny na zvláštních úschovních účtech, a skutečnost o přijetí finanční částky do advokátní úschovy podléhá povinné evidenci v elektronické knize úschov, vedené Českou advokátní komorou.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907