Vyberte stránku

Advokátní úschova

….

Advokátní úschova je bezpečnou a klienty vyžadovanou službou pro zdárný průběh věci, ať již v případě převodů nemovitostí či jiných finančních obchodů mezi stranami, vyžadujících záruku řádného splnění smlouvy za podmínek dohodnutých klienty. Úchova finančních prostředků tak vylučuje např. riziko prodávajícího, že po prodeji nemovitosti by mu nebyla zaplacena kupní cena a současně riziko kupujícího, že zaplatí kupní cenu, aniž by však nabyl vlastnictví či mohl nemovitost užívat apod. Vlastnictví k nemovitosti se nabývá až vkladem smlouvy do katastru nemovitostí a službou advokátní úschovy je minimálně po dobu vkladového řízení účastníkům poskytnuta reálná ochrana jejich práv a závazků ze smlouvy. Výplata peněžních prostředků oprávněnému je vždy provedena až tehdy, jsou-li splněny jak zákonné předpoklady, tak dohodnuté podmínky.

Advokátní úschova je realizována výlučně a vždy na základě písemné smlouvy mezi advokátem a účastníky, finanční prostředky klientů jsou vedeny na zvláštních úschovních účtech. Skutečnost o přijetí finanční částky do advokátní úschovy podléhá jak identifikaci vlastníka peněžité částky vůči bance, tak povinné evidenci v elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907