Vyberte stránku

Exekuce

….

Ve spolupráci s osvědčeným spolupracujícím exekutorským úřadem zastupuji klienta v exekučním řízení, jehož cílem je vymožení pravomocného nároku pro oprávněného, jakož i všech vynaložených nákladů řízení a exekuce, které jdou k tíži dlužníka jako povinného.

Exekuční řízení je pro oprávněného většinou efektivnějším způsobem vedoucím k vymožení nároků než soudní výkon rozhodnutí vzhledem k oprávněním, která exekutorům umožňují, aby sami vyhledali a zvolili způsob vedoucí ke splnění povinnosti dlužníkem. Odpadá tak nutnost návrhu konkrétního způsobu řešení, což pro oprávněného může být často dost problematické, tím více, že situace se na straně povinného může později změnit.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907