Exekuce

….

Ve spolupráci s osvědčeným spolupracujícím exekutorským úřadem zastupuji klienta v exekučním řízení, jehož cílem je nejen vymožení pravomocného nároku pro oprávněného, ale i vymožení všech vynaložených nákladů řízení, které jdou k tíži dlužníka jako povinného. Exekučni řízení je pro oprávněného většinou efektivnějšim způsobem k vymožení pravomocných nároků než soudní výkon rozhodnutí vzhledem k oprávněním, která exekutorům umožňují, aby sami vyhledali a zvolili způsob vedoucí ke splnění povinnosti dlužnikem. Odpadá tak nutnost návrhu konkrétniho způsobu řešení, což pro oprávněného může být často problematické, tím více, že situace se na straně povinného může později změnit.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907