Vyberte stránku

Pracovní právo

….

Spory mezi stranami, včetně těch soudních, často vznikají i proto, že účastníci neznají svá skutečná práva či povinnosti nebo jejich učiněné právní úkony jsou neplatné, čemuž však lze předejít. Vady již učiněného jednání totiž zhojit či napravit většinou nelze, stejně jako následky, které z takového úkonu mohou vzniknout. Poradím Vám s řešením pracovněprávních problémů jako jsou vznik, změna a ukončení pracovního poměru či s vymáháním nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907