Vyberte stránku

Rodinné právo

….

Záležitosti, které řeší rodinné právo jako součást občanského práva, se dotýkají zejména těch, kteří se ocitli v situaci spojené s rozpadem vztahu. Obrátit se na mě můžete při řešení problémů spojených s rozvodem manželství včetně sporů o vypořádání společného jmění manželů, dále s otázkou práv a povinností k nezletilým dětem (péče a výživné) či vzájemné vyživovací povinnosti manželů.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907