Rodinné právo

….

Záležitosti, které řeší rodinné právo jako součást občanského práva, se dotýkají zejména těch, kteří se ocitli v situaci spojené s rozpadem vztahu.  Obrátit se na mě můžete při řešení problémů spojených s rozvodem manželství včetně sporů o vypořádání společného jmění manželů, práv a povinností k nezletilým dětem, vzájemné vyživovací povinnosti manželů a vyživovací povinnosti k dětem.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907