Občanské právo

….

Sepisuji či konzultuji občanskoprávní smlouvy či dokumenty, poskytuji právní služby při řešení bytových problémů, včetně vztahů nájemních, samozřejmostí je právní servis poskytovaný při převodech nemovitostí či v zaležitostech spojených se zajištěním závazků ze smluv, vypořadáni apod.

 Klienty rovněž zastupuji při řešení sporů, např. o vypořádání ze spoluvlastnictví či jiných majetkových a závazkových vztahů, sporů o dědické právo, o náhradu škody apod. Při vymáhání nároků či pohledávek zastupuji klienta po celé řízení, tedy jak v soudním nalézacím řízení, tak i ve fázi exekučního řízení ve spolupráci s exekutorským úřadem.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907