Vyberte stránku

Občanské právo

….

Sepisuji či konzultuji občanskoprávní smlouvy či listiny potřebné k vyřešení smluvních vztahů či jiných záležitostí, poskytuji právní služby při řešení bytových problémů, včetně vztahů nájemních. Klienty rovněž zastupuji při řešení sporů, např. o vypořádání ze spoluvlastnictví či jiných majetkových a závazkových vztahů, sporů o dědické právo, o náhradu škody apod.

Klientům pomáhám řešit jejich záležitosti v souvislosti s uspořádáním majetkových vztahů a poměrů, tak, aby odpovídaly jejich představě a současně byly v souladu s platnou právní úpravou. Správně sepsaná listina (ať již jde o smlouvu či např. úkon pro případ smrti) eliminuje riziko její částečné či úplné neplatnosti z důvodů právních vad.

Poskytuji právní pomoc při vymáhání oprávněných nároků jak mimosoudní cestou, tak i cestou soudní, ukáže-li se možnost mimosoudního vyřízení věci jako nereálná, klienta zastupuji jak v soudním nalézacím řízení, tak i ve fázi exekučního řízení ve spolupráci s exekutorským úřadem, pokud je to pro vymožení nároku třeba.

Při převodech nemovitostí poskytuji kompletní právní servis včetně úschovy finančních prostředků či listin, více Nemovitosti, Advokátní úschova.

Kontaktovat

E-mail

martina@janeckova.com

Telefon

+420 546 222 907